Do pobrania

Szkolenia z Pasją

CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Przydatne linki:

Szkolenia na wózki odbywają się na podstawie:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Ważna informacja:

Od 10 sierpnia 2018 roku nowi pracownicy będą musieli posiadać uprawnienia określone w przepisach § 4 w/w rozporządzenia

Inaczej sprawa wygląda dla osób pracujących już przy obsłudze wózków widłowych na podstawie imiennego zezwolenia. Takie osoby będą musiały uzupełnić kwalifikacje w celu dostosowania się do nowych przepisów. Przewidziano dla nich okresy przejściowe, w zależności od daty wystawienia zezwoleń:

– wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.,

– wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.,

– wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Urządzenia transportu bliskiego :

Szkolenia BHP odbywają się na podstawie:

  • 237.3 § 2 Kodeksu pracy:
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia PPoż odbywają się na podstawie:

  • 207.1 § 1pkt 3 Kodeksu pracy:
  • 4.1 pkt 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Terminowość uprawnień: