O firmie

Szkolenia z Pasją

FIRMA

Firma Szkolenia z Pasją świadczy usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń z BHP, obsługi urządzeń transportu bliskiego, obsługi urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych  oraz zarządzania i sprzedaży jak również szkoleń energetycznych.

Kadra dydaktyczna to pracownicy z wieloletnim stażem w prowadzeniu szkoleń w wyżej wymienionym zakresie.

Od stycznia 2023 roku  firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00001/2023. Wpis umożliwia nam realizację szkoleń dla Państwa ze środków publicznych m.in z KFS i EFS.

 

Od lipca 2023 roku firma otrzymała certyfikat ECJIP ISO 9001 i posiada wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 : 2015-10. Numer certyfikatu 12/07/2023/TS/WA/1324/04.

Od września 2023 r. firma została oceniona przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT – CERT Urzędu Dozoru Technicznego jako ośrodek szkolenia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego i otrzymała Poświadczenie Certyfikacji UTB nr CO/UTB/Sz/59/14/23

Od października 2023 r. firma jest członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jako dostawca usług realizuje bony rozwojowe. Aktualne informacje o naborach na bony rozwojowe można uzyskać na stronie: www.strefarozwoju.lodz.pl.

Właściciel firmy Szkolenia z Pasją

Bogumiła Hanert

Firma „Szkolenia z Pasją” powstała w ramach projektu „Szansa na Dobry Start” realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uznałam, że już czas porzucić utarte ścieżki budowania kariery zawodowej i zainwestować w rozwój swojej marki.

Posiadam znajomość branży szkoleniowej, popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz profesjonalną umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z partnerami biznesowymi.

A tak scharakteryzował moją osobę jeden z pracowników Szkolenia z Pasją:

Bogumiła – wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń i pasja. Uważa, że najważniejszym elementem układanki sukcesu jest człowiek, dlatego ludzie tworzący firmę są wyjątkowi co skutkuje, że podejście do klienta jest też nietuzinkowe.

Wymagająca od innych, ale też od siebie. Uważa, że do sukcesu potrzebne są chęci i odpowiedni zespół.

Kluczowym elementem Instruktora ma być pasja do dzielenia się wiedzą i swoimi umiejętnościami oraz chęci do dalszego osobistego rozwoju.

Jej Firmę najlepiej wyraża logo, słonie – siła i szczęście…” ( Piotr)

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z Naszą ofertą szkoleniową !!!!

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna firmy Szkolenia z Pasją to specjaliści posiadający udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia szkoleń popartą wieloletnim stażem.

Pracowników prowadzących szkolenia cechuje profesjonalizm, kreatywność oraz otwartość na potrzeby uczestników szkoleń.

Szkolenie to nie monolog to dialog, prowadzący do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie omawianej problematyki szkolenia.

Podczas szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody dydaktyczne, materiały szkoleniowe na własność uczestników szkoleń, interaktywne narzędzia zapewniające wysoką jakość szkoleń, które dają ich uczestnikom gwarancję zdobycia wiedzy niezbędnej do pozytywnego  zdania egzaminu po ukończeniu szkolenia.

MIEJSCE SZKOLENIA

Biuro z salami wykładowymi to 150 m2. Zapewniamy także halę do zajęć praktycznych o powierzchni 300 m2 wyposażoną w urządzenia takie jak: wózki czołowe, boczny, z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz podest ruchomy wolnobieżny.

Sale wykładowe wyposażone są w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń.

Przed siedzibą firmy znajduje się także duży, bezpłatny parking.

Szkolenia z pasja Dąbrowskiego 17E

WSPÓŁPRACUJEMY Z….