Szkolenia i usługi

Szkolenia z Pasją

SZKOLENIA

Szkolenia stanowią jedną z metod rozwoju pracownika. Dzięki nim zdobywa on nowe kompetencje, które następnie stanowią znaczący kapitał dla firmy.

Pamiętaj !

By sprostać wymaganiom rynku trzeba stale się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Szkolenia zawodowe umożliwiają szybkie zdobycie kwalifikacji i uprawnień wymaganych na dane stanowisko pracy

Skorzystaj z Naszej oferty szkoleń już dziś!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim i ukraińskim! Zapraszamy do kontaktu!

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Kryterium szacowania ceny:

 • szkolenie indywidualne
 • szkolenie grupowe
 • szkolenie projektowe – grupa
 • szkolenie wyjazdowe do firmy
 • ilość zgłoszonych osób
 • susz konferencyjny
 • gorący posiłek
 • standardowe materiały szkoleniowe na własność uczestnika szkolenia
 • materiały szkoleniowe według wytycznych opisu przedmiotu zamówienia na szkolenie
 • dojazd do firmy
 • transport uczestników szkolenia
 • dokumentacja szkoleniowa według wytycznych opisu przedmiotu zamówienia na szkolenie
 • czas trwania szkolenia : krótkie lub zgodnie z wymiarem godzinowym programu
 • nocleg uczestników szkoleń
 • tłumacz na szkolenie
 • tłumacz przysięgły na egzamin UDT

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, wózków z  wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z  wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z  wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Wózki jezdniowe unoszące

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych unoszących.

Obsługa wózków jezdniowych unoszących nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Wózki jezdniowe platformowe, ciągnikowe, pchające

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających

Obsługa wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Suwnice ogólnego przeznaczenia

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia.

Obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Suwnice specjalnego przeznaczenia

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia.

Obsługa suwnic specjalnego przeznaczenia wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Podesty ruchome przejezdne

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Podesty ruchome załadowcze (burty samowyładowcze)

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi podestów ruchomych załadowczych i spełnia wymogi instruktażu stanowiskowego dla tych urządzeń.

Obsługa podestów ruchomych załadowczych nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Żurawie przewoźne i przenośne

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych.

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Żurawie stacjonarne

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi stacjonarnych.

Obsługa żurawi stacjonarnych wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Żurawie samojezdne

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi samojezdnych.

Obsługa żurawi samojezdnych wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Żurawie wieżowe

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych.

Obsługa żurawi wieżowych wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnym

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnym

Obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnym wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Szkolenia z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Wymagania stawiane kandydatom na konserwatora UTB:

1. Ukończone 18 lat
2. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
3. Posiadanie minimum wykształcenia podstawowego
4. Znajomość tematyki z zakresu:
Aktów prawnych, odpowiednich norm, mechaniki technicznej, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn, elektrotechniki, instalacji elektrycznych, połączeń rozłącznych i nierozłącznych, tolerancji i pasowania
5. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 1kV.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Suwnice

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji suwnic.

Szkolenia z zakresu obsługi maszyn rolniczych

Kombajny zbożowe

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do skutecznej i bezpiecznej obsługi kombajnów zbożowych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Potrafi przygotować kombajn do pracy
 • Wie jak obsługiwać kombajn, wykonywać przeglądy techniczne oraz organizować pracę
 • Rozpoznaje i usuwa podstawowe usterki
 • Wie jak poruszać się maszyną po drogach publicznych
 • Umie obsłużyć sprzęt ppoż. oraz udzielić pomocy przedlekarskiej

Prasy wysokiego zgniotu

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do skutecznej i bezpiecznej obsługi pras wysokiego zgniotu.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Zna przepisy i normy obowiązujące przy pracy prasą wysokiego zgniotu
 • Zna budowę i zasady działania prasy
 • Posługuje się poprawną techniką pracy prasą

Sieczkarnie samojezdne

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do skutecznej i bezpiecznej obsługi sieczkarni samojezdnych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Zna przepisy i normy obowiązujące przy pracy sieczkarnią samojezdną
 • Zna budowę i zasady działania sieczkarni samojezdnych
 • Potrafi przygotowywać i przechowywać maszynę oraz prawidłowo wykonywać pracę
 • Wie jak poruszać się maszyną po drogach publicznych

Eksploatacja i Dozór G1, G2, G3
STACJONARNE I ONLINE

Uwaga!
Uczestnik szkolenia może odbyć egzamin najwcześniej 14 dni od otrzymania zgłoszenia na szkolenie (nie od daty szkolenia).

Pomiary w Eksploatacji i Dozorze

Od 01.07.2022 r. każdy uczestnik szkolenia do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji powinien  dołączyć kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Uprawnienia elektryczne G1

Szkolenia elektryczne G1 dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. urządzenia do elektrolizy,
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. elektryczna sieć trakcyjną,
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. aparatura kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez  Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność  według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Uprawnienia energetyczne G2

Szkolenia energetyczne (cieplne), dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Adresatami kursu są palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, spawacze, pracownicy obsługujący autoklawy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez  Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność  według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Uprawnienia gazowe G3

Szkolenia gazowe  dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń i instalacji:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez  Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność  według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Uprawnienia pomiarowe

Szkolenia dedykujemy dla osób przeprowadzających okresowe kontrole instalacji i urządzeń elektrycznych tzw. pomiary ochronne i odgromowe. 

W ramach szkolenia omawiamy pełny zakres pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych, zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364-6, m.in.:
●        pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
●        pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania ( inne nazwy: pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia),
●        pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
●        pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
●        pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
●        pomiary rezystancji uziemienia,

Pierwsza Pomoc

Szkolenie ma na celu:

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zwrócimy uwagę na bezpieczne zachowania, wyćwiczymy prawidłowe nawyki oraz przełamiemy bariery i obalimy stereotypy.

Ramowy program nauczania:

 • Podstawy prawne, obowiązki i przywileje
 • Algorytm postępowania
 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca jako jeden z priorytetów
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym i nieoddychającym
 • Wykorzystanie AED w działaniach ratujących życie
 • Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków
 • Rozpoznanie i postępowanie w stanach zagrożenia (zadławienie, zakrztuszenie, epilepsja, udar itp.)
 • Wsparcie termiczne i psychiczne

 

 

Hakowy

Szkolenie ma na celu:

Program nauczania przeznaczony jest dla szkolenia pracowników, którzy obejmują stanowiska w transporcie. W myśl przepisów osoby te powinny zostać przeszkolone pod kątem teoretycznym i praktycznym, a szkolenie to powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia materiału szkolenia i potwierdzone odnośnym zaświadczeniem ukończenia szkolenia. Poza nieliczną grupą urządzeń prostych w obsłudze większość dźwignic charakteryzuje się złożoną budową wieloczynnościowym działaniem, a ich eksploatacja oraz współpraca z hakowym, wymaga odpowiednich kwalifikacji. Szkolenie ma na celu zapoznanie hakowych z ich obowiązkami, zwłaszcza:

 1. bezpieczną pracą w zakresie transportu materiałów i innych przedmiotów,
 2. znajomością sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętnością posługiwania się umownymi znakami.

Hakowy nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Bezpieczne użytkowanie butli

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach zasilanych paliwem gazowym.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Zna wymagania dotyczące eksploatacji wózków wyposażonych w instalację gazową oraz rodzaje instalacji
 • Rozróżnia paliwa gazowe
 • Zna wymagania dotyczące przechowywania i transportu butli
 • Potrafi wymienić butlę oraz skontrolować jej szczelność
 • Jest świadomy wymagań i zagrożeń związanych z miejscem wymiany butli oraz potrafi stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej

 

Magazynier - system gospodarczy z obsługą skanerów i terminali

Szkolenie ma na celu:

Nabycie wiedzy oraz umiejętności do wykonywania czynności z zakresu funkcji magazyniera, nadzorowanie prac wykonywanych na magazynach:

 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej, sporządzanie listów przewozowych oraz obsługa urządzeń wspomagających prace magazynowe
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami z zakresu BHP przy wykonywaniu prac transportowych jak i przepisów wewnątrz zakładowych, norm i specyfikacji technicznych maszyn i urządzeń
 • Obsługa programów magazynowych, wraz z obsługą terminali i skanerów
 • Zagospodarowanie magazynów, ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego stosowanych na magazynach tj.: Układnice magazynowe, wózki jezdniowe, suwnice itp.
 • Ewidencja zapasów magazynowych, nadzór nad przepływem informacji

Magazynier z obsługą wózków unoszących

Szkolenie ma na celu:

Nabycie wiedzy oraz umiejętności do wykonywania czynności z zakresu funkcji magazyniera, nadzorowanie prac wykonywanych na magazynach oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych unoszących, a także:.

 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej, sporządzanie listów przewozowych oraz obsługa urządzeń wspomagających prace magazynowe
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami z zakresu BHP przy wykonywaniu prac transportowych jak i przepisów wewnątrz zakładowych, norm i specyfikacji technicznych maszyn i urządzeń
 • Obsługa programów magazynowych, wraz z obsługą terminali i skanerów
 • Zagospodarowanie magazynów, ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego stosowanych na magazynach tj.: Układnice magazynowe, wózki jezdniowe, suwnice itp.
 • Ewidencja zapasów magazynowych, nadzór nad przepływem informacji
 • Nabycie wiedzy teoretycznej zapewniającej bezpieczne użytkowanie wózków jezdniowych unoszących
 • Nabycie wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych unoszących
 • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą codzienną wózków jezdniowych unoszących
 • Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych

Pilarki mechaniczne

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Uprawnienia do pracy pilarkami mechanicznymi na terenie zieleni miejskiej, w sadownictwie, ogrodnictwie itd. (nie dotyczy leśnictwa, budownictwa oraz rejonu pasów drogowych, gdzie obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania tych prac).

 • Budowa pilarki
 • Obsługa i konserwacja pilarki
 • Przepisy BHP podczas pracy pilarką
 • Zajęcia praktyczne

Obsługa pilarek mechanicznych nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Kosy spalinowe

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami. Uprawnienia do pracy kosami spalinowymi.

 • Budowa kos spalinowych
 • Obsługa i konserwacja kos spalinowych
 • Przepisy BHP podczas pracy kosą spalinową
 • Zajęcia praktyczne

Obsługa kos spalinowych nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Zestaw do pielęgnacji terenów zielonych

Szkolenie ma na celu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami. Uprawnienia do pracy kosami spalinowymi.

 • Budowa urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych
 • Obsługa urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych
 • Przepisy BHP podczas pracy urządzeniami do pielęgnacji terenów zielonych
 • Zajęcia praktyczne

Obsługa urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych nie wymaga zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wydanego przez organ dozoru technicznego.

Szkolenie BHP wstępne i okresowe - dla pracodawców, pracowników, osób kierujących pracownikami, kadry inżynieryjno - technicznej

Szkolenie BHP wstępne 

– pracowników administracyjnych
– pracowników fizycznych

Szkolenia BHP okresowe

– dla pracodawców 
– pracowników administracyjnych
– pracowników fizycznych
– osób kierujących pracownikami
– kadry inżynieryjno – technicznej

Budowanie relacji z klientem

Budowanie relacji z klientem stanowi jedną z najskuteczniejszych strategii sprzedażowych. Prawidłowe budowanie relacji polega na utrzymaniu zaufania, tak aby klienci traktowali firmę jako partnera w osiąganiu poszczególnych celów. Osoba w postaci sprzedawcy, czy handlowca jest punktem kontaktu i ważnym pomostem w relacjach między przedsiębiorstwem, a klientem, dlatego tak ważne jest aby była świadoma mechanizmów, które mają wpływ na długotrwałą relację z klientem.

Szkolenie ma na celu:

Rozwinięcie umiejętności uczestników w obszarze budowania partnerskich, długotrwałych relacji z klientami. Uczestnicy poznają metody i techniki budowania dobrego doświadczenia klientów, co przyczyni się do osiągnięcia większej sprzedaży, większej liczby pozytywnych opinii, a także większym napływem stałych klientów. Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się sprzedażą, w tym przedstawicielom handlowym czy specjalistom obsługi klienta.

Po szkoleniu uczestnik:

 • rozróżnia najważniejsze typy klientów,
 • nawiązuje relacje z nowymi klientami i zarządza relacjami ze stałymi odbiorcami,
 • zna elementy budowania relacji z klientem (trójkąt satysfakcji),
 • dostosowuje swój styl komunikacji do stylu poszczególnych typów klientów,
 • stosuje zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach handlowych,
 • przeprowadza analizę potrzeb klienta,
 • rozpoznaje motywy zakupowe klientów,
 • prowadzi skuteczne prezentacje handlowe posługując się językiem korzyści,
 • potrafi posługiwać się pytaniami zamkniętymi, pytaniami otwartymi adekwatnie do etapu procesu sprzedaży,
 • potrafi wykorzystywać elementy aktywnego słuchania w procesie analizy potrzeb klienta,
 • radzi sobie z obiekcjami klienta,
 • przejawia pewność siebie, wynikającą z dobrego planowania i przygotowania oraz opanowania najważniejszych zasad i technik sprzedaży,
 • reprezentuje postawę pełną przekonania do własnego produktu, wynikającą z umiejętności wykazania korzyści dla klienta,
 • zna elementy i mechanizmy Customer Experience.

Aktywna sprzedaż (bezpośrednia i przez telefon)

Szkolenie ma na celu:

Szkolenie prowadzi do nabycia wiedzy i rozwinięcia umiejętności dotyczących aktywnej obsługi klienta ze szczególnym naciskiem na standard obsługi klienta, cross selling i up selling oraz wykorzystanie metod i technik sprzedażowych adekwatnych do odpowiedniego etapu procesu sprzedażowego. Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się sprzedażą, w tym przedstawicielom handlowym czy specjalistom obsługi klienta.

Aktywna sprzedaż jest nieodzownym elementem pracy każdego współczesnego sprzedawcy czy handlowca. Skupia się w całości na sprostaniu oczekiwaniom klienta  oraz próbie zaspokojenia jego potrzeb przy jednoczesnej skuteczności sprzedażowej. Aktywna sprzedaż bazuje na ściśle określonym standardzie obsługi klienta, który wyposaża sprzedającego w metody i techniki umożliwiające dostosowanie się do klienta na każdym etapie procesu sprzedażowego.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna standardy profesjonalnej obsługi klienta (zarówno bezpośredniej, jak i przez telefon),
 • rozróżnia etapy procesu sprzedażowego i dobiera do nich adekwatne taktyki sprzedaży, obsługi klienta oraz techniki komunikacji,
 • zna metod związane z analizą potrzeb klientów,
 • potrafi zastosować w praktyce aktywne techniki sprzedażowe (na każdym etapie procesu sprzedaży), m.in. cross selling i upselling,
 • zna i potrafi zastosować techniki negocjacyjne oraz reguły wywierania wpływu społecznego w procesie sprzedaży,
 • potrafi radzić sobie z obiekcjami klientów,
 • potrafi wykorzystać w praktyce techniki skutecznego cold callingu.

Komunikacja liderów i menedżerów

Szkolenie ma na celu:

Głównym celem jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji, poznanie prawidłowości i zasad skutecznego porozumiewania się, poznanie metod i technik ułatwiających budowanie relacji z innymi oraz uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza kierownikom, dyrektorom, szefom działów i menedżerom.

Aktywność menedżerów na wszystkich poziomach zarządzania składa się w większości z procesów komunikowania się, które wpływają w sposób bezpośredni na efektywności pracy pojedynczych pracowników, jak i zespołów pracowniczych. 

Po szkoleniu uczestnik:

 • potrafi poprawić komunikację w zespole,
 • zna elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zna elementy aktywnego słuchania,
 • rozpoznaje bariery w komunikacji,
 • wykorzystuje różne style komunikacji interpersonalnej,
 • dostosowuje komunikaty do danego stylu interpersonalnego rozmówcy,
 • potrafi posługiwać się pytaniami w zarządzaniu,
 • zna i potrafi wykorzystać w praktyce różne modele udzielania informacji zwrotnej,
 • zna i potrafi wykorzystać w praktyce komunikaty asertywne umożliwiające poradzenie sobie w tzw. sytuacjach wymagających/trudnych w kontakcie z pracownikiem,
 • potrafi prowadzić rozmowę rozwojową z pracownikiem.

Team building- jak zbudować efektywny zespół?

Szkolenie ma na celu:

Szkolenie prowadzi do rozwinięcia umiejętności z zakresu pracy zespołowej, komunikacji, w tym rozpoznawania stylów komunikacji interpersonalnej, a także sposobów na rozwiązywanie konfliktów w zespole. Uczestnik zostaje przygotowany do efektywnej współpracy w zespole.

Efektywny zespół to jeden z najważniejszych elementów wpływających na rozwój organizacji biorąc pod uwagę współczesne otoczenie biznesowe. Dobrze zintegrowana grupa pracowników jest bardziej produktywna i wydajna w trakcie realizacji zadań niż poszczególne osoby pracujące osobno. Dlatego też, budowanie zaufania w zespole pracowników, a także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych jest obecnie podstawowym czynnikiem umożliwiającym budowanie przewagi konkurencyjnej wśród firm, niezależnie od branży i specyfiki działalności.

Po szkoleniu uczestnik:

 • charakteryzuje i stosuje metody pracy w grupie,
 • charakteryzuje etapy budowania zespołu,\
 • opisuje zjawiska utrudniające i ułatwiające pracę w zespole,
 • wskazuje wpływ aktywnego słuchania na efektywność komunikacji i zespołu,
 • dostosowuje typy i rodzaje komunikatów, w sposób adekwatny, do poszczególnych stylów interpersonalnych,
 • obserwuje, reaguje i wyciąga wnioski w sytuacjach pojawiających się błędów komunikacyjnych,
 • rozwiązuje zespołowo i indywidualnie problemy oraz podejmuje decyzje,
 • stosuje metody rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • buduje relacje w swoich zespołach,
 • potrafi udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • docenia wartość wspólnej pracy,

Employee Advocacy - czyli jak budować zaangażowanie wśród pracowników, aby stali się ambasadorami naszych marek?

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • czym jest employee advocacy?
 • w jaki sposób zaangażować pracowników?
 • czym jest personal branding?
 • jak w praktyce wdrożyć program employee advocacy?
 • mierniki prowadzonych działań
 • kanały komunikacji
 • korzyści z wprowadzenia employee advocacy w organizacji

Szkolenie dla osób planujących uzyskanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej

Dotacja z Urzędu Pracy:

Informacje podstawowe oraz zasady i wymagania po otrzymaniu dotacji.
Jak przygotować się do napisania biznes planu?

 • jaki jest cel biznes planu?
 • etapy przygotowania biznes planu
 • struktura biznes planu
 • wskazówki jak napisać biznes plan
 • dokumenty jakie warto zgromadzić
 • przykłady biznes planów
 • gdzie szukać informacji o prowadzonych naborach?

Dotacja i co dalej? Czyli współczesny przedsiębiorca w świecie on-line.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • jak rozwinąć firmę w dzisiejszej rzeczywistości nie mając milionowych budżetów?
 • Określenie idealnego klienta – czy wiesz do kogo kierujesz swoją ofertę?
 • marka i jej rola – jak wygląda i jakie wyzwania stoją przed firmami
 • przygotowanie strony www – czy posiadanie strony to ciągle „must have”?
 • jak zrobić dobry serwis www
 • metody promocji w internecie. Co wybrać w gąszczu dostępnych promocji?
 • Optymalizacja działań. Czyli jak poprawić efekty?

Szkolenia FB - czyli jak nie zginąć w meandrach Pana "Marka Cukrowejgóry"?

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • profil firmowy na FB – optymalizacja
 • dlaczego warto założyć Business Managera?
 • czy znasz swojego „Idealnego Klienta”?
 • vademecum postowania – jakie treści chce widzieć twój odbiorca?
 • sprytne tworzenie treści i ich redystrybucja
 • evergreeny – czy da się tworzyć takie wiecznie żywe materiały?
 • kampania reklamowa na FB – rodzaje celów reklamowych i ich odpowiedni dobór
 • sekret skutecznej kreacji reklamowej (statycznej i VIDEO)

Canva - czyli jak tworzyć atrakcyjne grafiki na potrzebę mediów społecznościowych i nie tylko!

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • Canva wersja darmowa i wersja pro – którą opcję wybrać i kiedy? 
 • ustalenie założeń dla tworzenia spójnego wizerunku marki
 • podstawowe zasady tworzenia atrakcyjnych grafik
 • szablony marki
 • tworzenie materiałów VIDEO w Canvie
 • Jak wyszukiwać niestandardowe grafiki i na ich podstawie tworzyć atrakcyjne projekty. 

"Wykorzystaj potencjał Google wizytówki i skutecznie docieraj do klientów"

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • założenie i optymalizacja profilu
 • weryfikacja profilu
 • widoczność wizytówki
 • rodzaje wpisów i dlaczego warto z nich korzystać?
 • opinie – w jaki sposób pozyskiwać ich najwięcej?

Sztuczna inteligencja w marketingu i biznesie - wykorzystaj potencjał AI!

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI) w kontekście biznesowym – czyli trochę genezy 
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu – czyli jak korzystać z jej dobrodziejstw
 • narzędzia i platformy AI w marketingu
 • automatyzacja procesów marketingowych
 • ChatGPT – naucz się z nim pracować
 • korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania AI w biznesie
 • etyka i bezpieczeństwo w wykorzystaniu sztucznej inteligencji

USŁUGI

audyt bezpieczeństwa

Cel – poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego. Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób obsługujących urządzenia, aby zmniejszyć zagrożenia wypadkiem oraz zmniejszenie wypadkowości przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego

Szkolenia z pasją Audyt BHP